Zapowiedzi przedmałżeńskie


Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że następujące osoby pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński: 

1. Paweł Nowak - parafia Siemowo
 Joanna Wasiołka - Przybyszewo

2. Michał Woziński i Monika Swora   -  oboje z Lasocic

3. Łukasz Jeziorski - Wschowa
          Kinga Roszak - Przybyszewo

4. Grzegorz Anholcer - parafia św. Mateusza, Poznań
  Anna Paczkowska  - Lasocice

5. Michał Rybacki  i Aleksandra Kubicka – Rybacka  
    oboje z  parafii Lasocice
 

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodzie małżeńskiej wyżej wymienionych osób zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to miejscowemu rządcy parafii.

Czas zapowiedzi: 

2015 PARAFIA LASOCICE :: WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE