Zapowiedzi przedmałżeńskie


Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że następujące osoby pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński: 

 1.  Dawid Skopiński  - parafia Krzycko Małe
 Marta Makałowska  - Lasocice

2. Robert Rybacki  -  Ogrody
Milena Adamczak - Pawłowice

 Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodzie małżeńskiej wyżej wymienionych osób zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to miejscowemu rządcy parafii.

Czas zapowiedzi: 

2015 PARAFIA LASOCICE :: WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE