DUSZPASTERZE


PROBOSZCZ KS. JÓZEF WILK
2007 - ...

Ks. Józef Wilk, syn Antoniego i Kazimiery zd. Szulczewska, urodzony 18 września 1954 roku w Szamotułach. Szkołę Podstawową we Wronkach ukończył w 1969 roku, następnie pobierał naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach, po ukończeniu którego w 1973 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Święcenia diakonatu przyjął w 1978 roku, święceń kapłańskich w katedrze poznańskiej dnia 24 maja 1978 roku udzielił mu Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Dr Jerzy Stroba. Jako Neoprezbiter skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Nietrzanowo koło Środy Wielkopolskiej, następnie w latach 1982-1984 pracował jako wikariusz w parafii w Cerekwicy.

W latach 1984-1988 posługiwał w parafii pw. Św. Mikołaja w Lesznie, a od 1988 do 19 kwietnia 1991 w poznańskiej parafii pw. Nawiedzenia NMP, z której to decyzją władzy duchownej został skierowany na probostwo do parafii św. Marcina Bpa w Szkaradowie, w której posługiwał do 19 sierpnia 2004 roku. W latach pobytu w Lesznie pełnił posługę kapelana Szpitala Miejskiego.

W lutym 2007 roku został mianowany proboszczem parafii Lasocice koło Leszna, gdzie swoją posługę pełni do chwili obecnej.

Zainteresowania księdza proboszcza to przede wszystkim jazda na rowerze, pływanie oraz wędrówki górskie.


POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

ks. Władysław Szukalski 
1969 - 1981


Ks. Władysław Szukalski urodził się 10 maja 1934 r. w Jaskółkach k. Ostrowa Wlkp. w rodzinie rolnika Jana i Pelagii z d. Topolaw. Po szkole podstawowej w Radłowie uczył się w szkole katolickiej – Oddział Humanistyczny w Wolsztynie. Zakończył ją egzaminem dojrzałości w 1953 r. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Abp. Antoniego Baraniaka 28.06.1959 w Poznaniu.
Od 1969 roku skierowany do Lasocic koło Leszna jako pierwszy proboszcz tejże parafii.
 
Zmarł niespodziewanie 11.06.1981 r. u swojego brata w Jaskółkach w 47 roku życia i 22 roku swojej posługi kapłańskiej. Był człowiekiem, który mocno utrwalił się w pamięci starszych parafian.

Wykazał się ogromną wiarą, skromnością, pracowitością, delikatnością, łagodnością. Służył chętnie dobrą radą, pomocą i dobrym słowem, był dobrym gospodarzem. Ks. Władysław pochowany jest w Pogrzybowie k. Ostrowa.

ks. kan. Zdzisław Potrawiak
1981 - 1995Ks. Kanonik Zdzisław Potrawiak wyświęcony został 20 maja 1967 roku w Poznańskiej Katedrze przez abpa Antoniego Baraniaka.

Swoją posługę duszpasterską rozpoczął od parafii Wysocko Wielkie. Kolejnymi parafiami, do których trafił jako wikariusz były: Zbąszyń, dwie parafie poznańskie; św. Jana Kantego i św. Anny oraz Swarzędz.
W 1981 r. ks. Zdzisław Potrawiak obejmuje już jako proboszcz, parafię w Lasocicach koło Leszna. Parafią tą kieruje do roku 1995. 1 lipca 1995 roku obejmuje parafię pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu.

26 listopada roku 2000 otrzymał tytuł kanonika. Zmarł 10 stycznia 2017 roku, 4 miesiące przed planowanym Złotym Jubileuszem kapłaństwa, który miał obchodzić 20 maja 2017 roku.

ks. Andrzej Szulc
1995-2007Ks. Andrzej Szulc urodził się 17 kwietnia 1946 roku w Gołaszynie k. Bojanowa, gdzie jego ojciec był naczelnikiem poczty. Od 7 roku żcyia mieszkał w Buku i tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Jest absolwentem VIII Liceum Ogólnoształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1964 roku był klerykiem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1966 - 19698 odbywał przymusową służbę wojskową w Bartoszycach. Tutaj poznał i mieszkał w jednej sali z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Z powodów zdrowotnych wyświęcony został przez Abp. Antoniego Baraniaka nieco póżniej niż koledzy z jego rocznika, a mianowicie 24 maja 1974 roku.

Po święceniach swój pierwszy wikariat odbywał w Kobylinie (do 1976 roku), następnie w Kościanie w parafii farnej (do 1978 roku), w Zdunach k. Krotoszyna (do 1980 roku), w Solcu n. Wartą koło Środy Wielkopolskiej (do 1982 roku), w Luboniu koło Poznania (do 1983 roku) i w Granowie k. Nowego Tomyśla (do 1984 roku).

Pierwsze probostwo to Stóżewo koło Chodzieży (1985-1987), następie Kruszewo k. Czarnkowa (1987 - 1995).
Od 1995 roku został ustanowiony proboszczem parafii Lasocice. Dekretem w 2007 roku został przeniesiony na probostwo w Włoszakowiach.
Interesuje się historią regionalną.

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. prof UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMIUr. 1966 w Gdyni. Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, pierwsze śluby 1985, święcenia kapłańskie 1991, wikariusz w Katowicach (Koszutka) 1991-1992, studia w Ottawie (Kanada) 1992-1996, formator w WSD w Obrze 1996-2000,
staż misyjny na Madagaskarze 2000-2001, formator w Obrze 2001-2005, wykładowca misjologii w UKSW w Warszawie od 2005 r.
 
Tytułu zawodowego magistra (trzy razy):
1) w systemie polskim - 1991,
2) w systemie kanadyjskim – z teologii (Master of Art in Theology) - 1996,
3) w systemie kanadyjskim – z misjologii (Master of Art in Missiology) - 1996
Stopnia naukowego doktora: 1999
Stopnia naukowego doktora habilitowanego: 2013
Tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego UKSW: 2014
 
 
2015 PARAFIA LASOCICE :: WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE