DUSZPASTERZE


PROBOSZCZ KS. JÓZEF WILK
2007 - ...

 

Ks. Józef Wilk
, urodzony 18 września 1954 roku.

Święcenia diakonatu przyjął w 1978 roku, święceń kapłańskich w katedrze poznańskiej dnia 24 maja 1978 roku udzielił mu Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Dr Jerzy Stroba. Jako Neoprezbiter skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Nietrzanowo koło Środy Wielkopolskiej, następnie w latach 1982-1984 pracował jako wikariusz w parafii w Cerekwicy.

W latach 1984-1988 posługiwał w parafii pw. Św. Mikołaja w Lesznie, a od 1988 do 19 kwietnia 1991 w poznańskiej parafii pw. Nawiedzenia NMP, z której to decyzją władzy duchownej został skierowany na probostwo do parafii św. Marcina Bpa w Szkaradowie, w której posługiwał do 19 sierpnia 2004 roku. W latach pobytu w Lesznie pełnił posługę kapelana Szpitala Miejskiego.

W lutym 2007 roku został mianowany proboszczem parafii Lasocice koło Leszna, gdzie swoją posługę pełni do chwili obecnej.

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

ks. Władysław Szukalski 
1969 - 1981


Ks. Władysław Szukalski urodził się 10 maja 1934 r. w Jaskółkach k. Ostrowa Wlkp. w rodzinie rolnika Jana i Pelagii z d. Topolaw. Po szkole podstawowej w Radłowie uczył się w szkole katolickiej – Oddział Humanistyczny w Wolsztynie. Zakończył ją egzaminem dojrzałości w 1953 r. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Abp. Antoniego Baraniaka 28.06.1959 w Poznaniu.
Od 1969 roku skierowany do Lasocic koło Leszna jako pierwszy proboszcz tejże parafii.
 
Zmarł niespodziewanie 11.06.1981 r. u swojego brata w Jaskółkach w 47 roku życia i 22 roku swojej posługi kapłańskiej. Był człowiekiem, który mocno utrwalił się w pamięci starszych parafian.

Wykazał się ogromną wiarą, skromnością, pracowitością, delikatnością, łagodnością. Służył chętnie dobrą radą, pomocą i dobrym słowem, był dobrym gospodarzem. Ks. Władysław pochowany jest w Pogrzybowie k. Ostrowa.

ks. kan. Zdzisław Potrawiak
1981 - 1995Ks. Kanonik Zdzisław Potrawiak wyświęcony został 20 maja 1967 roku w Poznańskiej Katedrze przez abpa Antoniego Baraniaka.

Swoją posługę duszpasterską rozpoczął od parafii Wysocko Wielkie. Kolejnymi parafiami, do których trafił jako wikariusz były: Zbąszyń, dwie parafie poznańskie; św. Jana Kantego i św. Anny oraz Swarzędz.
W 1981 r. ks. Zdzisław Potrawiak obejmuje już jako proboszcz, parafię w Lasocicach koło Leszna. Parafią tą kieruje do roku 1995. 1 lipca 1995 roku obejmuje parafię pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu.

26 listopada roku 2000 otrzymał tytuł kanonika. Zmarł 10 stycznia 2017 roku, 4 miesiące przed planowanym Złotym Jubileuszem kapłaństwa, który miał obchodzić 20 maja 2017 roku.

ks. Andrzej Szulc
1995-2007Ks. Andrzej Szulc urodził się 17 kwietnia 1946 roku w Gołaszynie k. Bojanowa, gdzie jego ojciec był naczelnikiem poczty. Od 7 roku żcyia mieszkał w Buku i tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Jest absolwentem VIII Liceum Ogólnoształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1964 roku był klerykiem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1966 - 19698 odbywał przymusową służbę wojskową w Bartoszycach. Tutaj poznał i mieszkał w jednej sali z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Z powodów zdrowotnych wyświęcony został przez Abp. Antoniego Baraniaka nieco póżniej niż koledzy z jego rocznika, a mianowicie 24 maja 1974 roku.

Po święceniach swój pierwszy wikariat odbywał w Kobylinie (do 1976 roku), następnie w Kościanie w parafii farnej (do 1978 roku), w Zdunach k. Krotoszyna (do 1980 roku), w Solcu n. Wartą koło Środy Wielkopolskiej (do 1982 roku), w Luboniu koło Poznania (do 1983 roku) i w Granowie k. Nowego Tomyśla (do 1984 roku).

Pierwsze probostwo to Stóżewo koło Chodzieży (1985-1987), następie Kruszewo k. Czarnkowa (1987 - 1995).
Od 1995 roku został ustanowiony proboszczem parafii Lasocice. Dekretem w 2007 roku został przeniesiony na probostwo w Włoszakowiach.
Interesuje się historią regionalną.

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. prof UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMIUr. 1966 w Gdyni. Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, pierwsze śluby 1985, święcenia kapłańskie 1991, wikariusz w Katowicach (Koszutka) 1991-1992, studia w Ottawie (Kanada) 1992-1996, formator w WSD w Obrze 1996-2000,
staż misyjny na Madagaskarze 2000-2001, formator w Obrze 2001-2005, wykładowca misjologii w UKSW w Warszawie od 2005 r.
 
Tytułu zawodowego magistra (trzy razy):
1) w systemie polskim - 1991,
2) w systemie kanadyjskim – z teologii (Master of Art in Theology) - 1996,
3) w systemie kanadyjskim – z misjologii (Master of Art in Missiology) - 1996
Stopnia naukowego doktora: 1999
Stopnia naukowego doktora habilitowanego: 2013
Tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego UKSW: 2014
 
 
2015 PARAFIA LASOCICE :: WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja