SŁUŻBA LITURGICZNA


KOMUNIKATY

 


Liturgiczna Służba Ołtarza


Służba Liturgicza w naszej parafii liczy ogółem 24 ministrantów. W jej skład wchodzi:
 
- 17 ministrantów młodszych
- 2 lektorów
- 2 ceremoniarzy/ animatorów SL
- 3 ministrantów starszych
(powyżej gimnazjum)

 Zarząd:

 
Prezes ministrantów: Jan Adamiak
Vice-prezes: Mikołaj Kostaniak 
(Prezes dekanalny)
Skarbnik:
  Mateusz Adamiak

  Lista ministrantów

 
Kandydaci na ministrantów:
-
 
Ministranci: 
Aleks Olejniczak
Mateusz Rybicki
Szymon Jędryka
Arkadiusz Wójcik
Kuba Palik
Dawid Kostanowicz
Miłosz Skrzypczak
Jakub Kolendowicz
Dominik Jaroszewski
Kacper Skrzypczak
Wójcik Jakub
Paczkowski Dominik
Nowacki Szymon
Dwornik Mateusz
Taranowicz Jakub
Dolata Marcel
Sowa Dawid
 
Lektorzy:
Gross Piotr
Adamiak Mateusz

Ceremoniarze i Animatorzy SL:
Kostaniak Mikołaj
 
Adamiak Jan
 
Ministranci starsi:
Krajewski Andrzej
Matuszewski Jacek
Skorupiński Bartosz
 

 Dyżury ministranckie w ciągu tygodnia

Poniedziałek: .
Wtorek:  .
Środa: .
Czwartek:  .
Piątek: .

 Zasady lektora

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym. 

 Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 
 POZDROWIENIE MINISTRANCKIE

-Króluj nam Chryste!
- Zawsze i wszędzie!

MODLITWA MINISTRANTA

 
Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie –
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Janie Berchmansie
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za mną.  

 MODLITWA PRZED MSZĄ
 ŚWIĘTĄ


Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do
Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej
przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by
myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były
zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko
Tobie.  Amen.
    
 

MODLITWA PO MSZY
ŚWIĘTEJ


Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w
twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe
me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego Amen.
 
 

 HYMN MINISTRANTA

 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
odważnie, bo Jezus woła.
 
 

INFORMACJE

Ile kto razy pójdzie na kolędę?

Dominik Jaroszewski – 1

Jakub Kolendowicz – 2

Arek Wójcik - 3

Dawid Kostanowicz - 3

Miłosz Skrzypczak -1

Kacper Skrzypczak -1

Wójcik Jakub - 3

Paczkowski Dominik -2

Nowacki Szymon - 1

Dwornik Mateusz - 3

Taranowicz Jakub - 2

Dolata Marcel - 1

Adamiak Mateusz - 2

Sowa Dawid - 1

Andrzej Krajewski - 1

Kostaniak Mikołaj - 2

Adamiak Jan - 2

2015 PARAFIA LASOCICE :: WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE