SŁUŻBA LITURGICZNA


 

 Zasady lektora

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym. 

 Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 
 POZDROWIENIE MINISTRANCKIE

-Króluj nam Chryste!
- Zawsze i wszędzie!

MODLITWA MINISTRANTA

 
Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie –
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Janie Berchmansie
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za mną.  

 MODLITWA PRZED MSZĄ
 ŚWIĘTĄ


Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do
Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej
przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by
myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były
zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko
Tobie.  Amen.
    
 

MODLITWA PO MSZY
ŚWIĘTEJ


Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w
twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe
me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego Amen.
 
 

 HYMN MINISTRANTA

 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
odważnie, bo Jezus woła.
 
 

 
2015 PARAFIA LASOCICE :: WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja